Díval jsem se na reformě domu, jeden z těchto domů, které jsou zakoupeny v pokročilé zhoršení stavu a které se na poslední domy designu s nábytkem a detaily a co nejvíce upoutala mou pozornost bylo toto zvláštní hodiny zdi, nástěnné hodiny jsou ve skutečnosti centrální rukou, která může být připojena v každém z dvanácti bodů, které položku, kterou chcete označit pokaždé, když.

Read More